Sluitingsdatums

Affiliasie Vrydag, 17 Februarie | Letterkunde en Dans Vrydag, 21 April | Alle ander afdelings (behalwe Letterkunde, Dans en Kuns) Vrydag , 5 Mei | Kuns Vrydag, 18 Augustus

Fooie en Bankbesonderhede

2017

Affiliasiefooie (betaal per totale leerdertal in skool)

 • Skool/instansie met 500 en meer leerders R750-00
 • Skool/instansie met 250 tot 499 leerders R650-00
 • Skool/instansie met minder as 250 leerders R500-00
 • Skool/instansie met minder as 60 leerders R300-00
 • Individue R 80-00
 • Skole wat meer as 250 leerders het en dus in die affiliasie-kategorie vir R650/R750 val, sal die opsie hê om ‘n verminderde affiliasiefooi van R300 te betaal indien hul slegs 1 tot 3 groot groepe wil inskryf vir die Eisteddfod. So ‘n groep moet uit 10 of meer lede bestaan.

Inskrywingsgelde

 • Per individu R 25-00
 • Groepe minder as 10 R 25-00 per individu (bv. Duet = R50)
 • Alle ander groepe (10+) R250-00 per groep
 • Musiek – Konsertprogram R75 vir drie musiekstukke

Ekstra aankope

 • Sertifikate R5
 • Medaljes R25

Deurgelde by lokale

 • R5 per persoon

Bankbesonderhede

 • Naam van Rekening : Wes-Boland Eisteddfod
 • Bank: Nedbank
 • Tjekrekeningnommer : 1285 041 704
 • Malmesbury Takkode: 154 605