Wes-Boland Eisteddfod

Die Wes-Boland Eisteddfod is vanaf 1990 werksaam om kultuur in die Wes-Boland streek te bevorder. Skole en privaat-organisasies kan by die liggaam affilieer. Ons is ‘n nie-winsgewende organisasie.

In 2017 het die Eisteddfod meer as 6 000 inskrywings hanteer. Die getal deelnemers neem jaarliks toe. Die kinders van ons streek word hier die geleentheid gegee om hul talente te ontwikkel en teen mekaar mee te ding.

Areas such as Singing, Music, Dancing, Drama, Poetry, Art and Literature Skills are already accommodated. New areas like Photography, as well as Videography, are also being incorporated into our syllabus to enhance our already vast curriculum. Our participants range from beginners to advance students.

Die geografiese gebied wat gedek word, strek vanaf Atlantis in die suide, Vredendal in die noorde, Riebeek Kasteel in die ooste tot by St. Helenabaai in die weste, maar is geensins beperk tot hierdie area nie.

All are welcome to participate. Participants from all language and cultural groups are invited to come and show their talents. Become part of the Wes-Boland Culture Family – we will welcome you all!

In 2021 pak ons die kultuurbedrywighede op ‘n virtuele wyse aan. We encourage young actors and artists to make use of this wonderful opportunity. By die Wes-Boland Eisteddfod word ons nie deur uitdagings gestuit nie, maar sien ons dit as ‘n geleentheid om deur die kunste en kultuur hierdie uitdagings te oorbrug.
Grondwet
Beleid